จำนองที่ดิน จํานองที่ดินเปล่า ขายฝากที่ดิน

ภายใต้การชี้แนะแนวทางของกลุ่มโปรโมชั่น IMT-2020 (5G) ส่งผลให้ Tangula V516 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกของ UNISOC ที่รองรับ 5G R16 ได้ผ่านการทดสอบหลักด้าน Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (URLLC) อย่างประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ 5G

 

หนึ่งการทำงานหลักของ 5G คือ การที่สามารถนำ URLLC ไปใช้ได้อย่างแพร่หลายในการควบคุมทางอุตสาหกรรม การทำงานอัตโนมัติในโรงงาน สมาร์ทกริด อุปกรณ์ เทเลเมติก การผ่าตัดทางไกล AR/VR และอีกมากมาย โดยเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแนวดิ่งทั้งหลาย

 

การทดสอบได้นำแบนด์ความถี่ Sub-6GHz มาใช้ ซึ่งเป็นไปตามการทำงานของแพลตฟอร์ม UNISOC Tangula V516 และสถานีฐาน ZTE's 5G NR การทดสอบดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบการทำงานและสมรรถนะของคุณสมบัติหลัก URLLC รวมทั้งการกำหนดตารางอัพลิงค์และดาวน์ลิงค์แบบนอนสล็อต ตาราง MCS table/ CQI บิตเรทต่ำ ระดับการวมผล PDCCH สูงและการถ่ายโอนข้อมูล PDSCH/PUSCH ซึ่งรวมทั้งความล่าช้าและความน่าเชื่อถือของสมรรถนะทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของโครงข่าย 5G ในการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมการบริการและผลิตสินค้า

 

แพลตฟอร์ม UNISOC Tangula V516 รองรับมาตรฐานของโครงข่าย 5G R16 ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเวลาความแม่นยำสูงระดับนาโนวินาทีและการจัดการ 5G LAN ในเดือนกรกฎาคม 2021 ได้เข้าร่วมกับ UNISOC China Unicom ทำการตรวจสอบคุณสมบัติหลักทางเทคนิคของ Tangula V516 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการนำมา 5G R16 มาใช้ในเชิงพาณิชย์

 

บริษัท: UNISOC Technologies Co., Ltd

เว็บไซต์: www.unisoc.com

ชื่อผู้ประสานงาน: Crystal Tang 唐玥颖, ทีมพีอาร์

อีเมล: yueying.tang@unisoc.com

ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมจำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล จำนอง รับจำนอง จำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากที่ดิน รับจำนองขายฝาก รับจำนอง ขายฝากที่ดินจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากบ้าน รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากบ้านจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากคอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากคอนโดขายฝาก ขายฝากที่ดิน ขายฝากจำนองบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้านขายฝาก ขายฝากคอนโด ขายฝาก จำนองคอนโด รับขายฝากคอนโด จำนอง ขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์จำนอง ขายฝากทาวเฮ้าส์ จำนองขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล