จำนองที่ดิน จํานองที่ดินเปล่า ขายฝากที่ดิน

MWC2022 หนึ่งในงานสำคัญของขอบเขตการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดขึ้นที่กรุงบาร์เซโลนา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึง 3 มีนาคม ภายใต้หัวข้อ “ปลดปล่อยการเชื่อมต่อ” MWC2022 มุ่งเน้นไปที่หลายแง่มุม เช่น 5G, ระบบปฏิบัติการคลาวด์, AI และ IoE (Internet-of-Energy), การแสดงความสำเร็จล่าสุดในอุตสาหกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ รวมทั้งการหารือถึงเส้นทางการพัฒนาทางเทคนิคในอนาคต

เป้าหมายพื้นฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการรับใช้มนุษยชาติและทำให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เครื่องบิน, รถยนต์, วิธีขนส่งอื่นๆที่จะช่วยแก้ปัญหาการเดินทางระยะไกล, และการพัฒนาด้านการแพทย์ที่ช่วยให้เราต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ในขณะที่การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมการสื่อสารช่วยให้เรามีอำนาจเพื่อบรรลุการส่งผ่านข้อมูลและเชื่อมต่อระหว่างคนและโลก

                  ในฐานะผู้ผลิตชิปสำหรับการสื่อสารชั้นนำของโลก ค่านิยมสำคัญที่ UNISOC ยึดมั่นมากที่สุดคือทำให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นไปได้ UNISOC มุ่งมั่นที่จะให้บริการอัจฉริยะต่อทั้งบุคคลและสังคม เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้างและจำนวนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนระดับรากหญ้าของสังคม และนี่คือแรงบันดาลใจของเราที่จะช่วยให้พวกเขาปลดล็อคและเข้าถึงโลกดิจิตอล

 

  • ช่วยให้ผู้คนก้าวเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น

จากรายงานที่เผยแพร่โดย WeAreSocial และ Hootsuite ณ เดือนมกราคม ปี 2022 จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกอยู่ที่ 5.31 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 67.1% ของประชากรทั้งหมด นั่นหมายความว่า ในปัจจุบัน ยังมีประชากรอีกจำนวน 2.26 พันล้านคนทั่วโลก ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ

 

                  UNISOC ให้สัญญาอยู่เสมอในการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงเครือข่ายอัจฉริยะและเชื่อมต่อกับโลก จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ UNISOC ซึ่งทำการตลาดใน 128 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก กำลังช่วยคนกว่า 400 ล้านคนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตบนมือถือผ่านสมาร์ทโฟน ทั่วทั้งโลกประมาณการว่าจะมีชิปของ UNISOC หนึ่งชิปในโทรศัพท์มือถือทุกๆสี่เครื่อง และมีชิปของ UNISOC หนึ่งชิปในสมาร์ทโฟนทุกๆ สิบเครื่อง

                  ในแอฟริกา UNISOC ได้ทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ใช้งานชาวแอฟริกันโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะช่วยให้แอฟริกาก้าวไปสู่ยุคดิจิตอล; ในอินเดีย UNISOC ช่วยให้ผู้ใช้งานชาวอินเดียมากกว่า 25 ล้านคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบนมือถือ; ในประเทศไทย UNISOC และแบรนด์ท้องถิ่นของไทยร่วมกันพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันการชำระเงิน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคหลายล้านคนได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ; ในอินโดนีเซีย UNISOC ได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 300,000 คนเข้าถึงการศึกษาทางไกล ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์บนอุปกรณ์แท็บเล็ต

                  ในประเทศจีน ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีประชากรจำนวน 264 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือนับเป็น 18.7% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ และประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจำนวน 190 ล้านคน นับเป็น 13.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ผู้คนมีชีวิตดิจิตอลที่สมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยสีสัน ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย อาทิเช่น ความบันเทิง, การเดินทาง, การชำระเงินและการจับจ่ายใช้สอย ที่สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกได้สร้างความลำบากแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไปอาจไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูแลความต้องการพื้นฐาน เช่น เสื้อผ้า, อาหาร, ด้านที่อยู่อาศัยและการคมนาคม ในบริบทดังกล่าว วิธีการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงโลกของอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้กลายเป็นปัญหาที่ UNISOC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

UNISOC จับมือกับพันธมิตรเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหลากหลายสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน, และนาฬิกาอัจฉริยะ ด้วยความสามารถอันแข็งแกร่งของเทคโนโลยีชิป UNISOC ยกเลิกการออกแบบจอสัมผัสที่ซับซ้อน แต่หันมาใช้งานปุ่มกดแบบคลาสสิคที่มีแบบอักษรขนาดใหญ่, ระดับเสียงที่ดังและจอขนาดกว้าง เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่; รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น การกดปุ่มเดียวเพื่อโทรออก, ระบบระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำ, การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยปุ่มเดียว และการตรวจสอบเชิงสุขภาพอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ถูกกีดกันออกจากโลกดิจิตอลอีกต่อไป

  • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการเชื่อมต่อ

อีกมุมหนึ่ง การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน มันก็อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องคิดค้นวิธีรับมือและหาสมดุลระหว่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้ การอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กลายมาเป็นหัวข้อถกเถียงโดยพื้นฐานของคนทั้งโลก

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว UNISOC ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ระบบการผลิตอัจฉริยะ, และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                  จากข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในปี 2019 การปล่อยก๊าซคาร์บอนของจีนนับเป็น 29% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดของโลก ซึ่งรวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวน 9.8 พันล้านตันจากกิจกรรมด้านพลังงาน หรือคิดเป็น 87% ของผลผลิตทางสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอนของจีนจากภาคการขนส่งนับเป็น 15% ของการปล่อยคาร์บอนปลายทางในประเทศ โดยที่มีอัตราเพิ่มต่อปีมากกว่า 5% ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา การคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน, และช่วยลดมลพิษ แต่ยังเป็นผลดีในด้านสุขภาพอีกด้วย การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยไม่ต้องสงสัย

                  จำนวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อในประเทศจีนมีมากกว่า 300 ล้านคัน โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 30 ล้านคันต่อปี แต่อย่างไรก็ตามการชาร์จไฟได้กลายเป็นอุปสรรคคอขวดที่จำกัดการพัฒนาของตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้ ณ ปัจจุบันสถานีชาร์จไฟสาธารณะมีสามประเภทหลักๆ ได้แก่ แท่นชาร์จ, ตู้ชาร์จ, และตู้สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยสองประเภทแรกจะกินเวลาและเนื้อที่แต่กลับมีอัตราการใช้ประโยชน์ต่ำ ในขณะที่ตู้สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ จะตรงกับความต้องการมากกว่า ซึ่งไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบาย

สำหรับตลาดของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยายนต์ไฟฟ้าในจีน UNISOC ได้ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 60% อันเป็นผลมาจาก ชิป UNISOC 4G Cat.1 ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบตำแหน่งและรายละเอียดของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้า

                 

                  ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ใช้ร่วมกันมีความสำคัญมากต่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง UNISOC ได้ทำการสำรวจและปรับใช้ในเชิงลึก โดยผู้ให้บริการจักรยานยนต์ร่วมเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Hellobike, Meituan, Didi และ Didi Bike (ส้ม เขียว) ได้เริ่มใช้งานชิปของ UNISOC ซึ่งจะช่วยลดเวลาสำหรับการล็อคและปลดล็อคลงกว่า 30% โดยเฉลี่ย และยังมอบประสบการณ์ขับขี่อัจฉริยะให้แก่ผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การสั่งงานด้วยเสียง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการความต้องการของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในปัจจุบัน มีรถจักรยานยนต์ Hellobike ที่ติดตั้งชิป UNISOC มากกว่า 2.5 ล้านคัน

                 

                  ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การพัฒนาแบบทวีคูณของตลาดรถยนต์พลังงานทดแทนได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดการระบบอัจฉริยะและการใช้งานของแท่นชาร์จบรรลุผลสูงสุด ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น แท่นชาร์จอัจฉริยะที่ติดตั้งชิป IoT UNISOC Cat.1 ช่วยให้การรายงานเป็นไปแบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการร่วมกันสำหรับสถานะการใช้งานของแท่นชาร์จ ในปัจจุบัน ลูกค้าหลายท่านรวมถึง China Tower, SAIC Roewe และ Star Charging ได้มีการใช้งานแท่นชาร์จอัจฉริยะที่ติดตั้งด้วยชิปของ UNISOC

 

นอกจากการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม UNISOC ยังได้ร่วมมือกับ JD Logistics เพื่อสร้าง “คลังสินค้า 5G แบบไร้คน” ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งด้วยชิป UNISOC 5G ยกตัวอย่างเช่น ประตูทางเข้าออกและรถเข็นโลจิสติกส์ AGV ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดการแบบไร้คนและดำเนินงานในกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนคลังสินค้า, การจัดเก็บ, การจัดการและการคัดแยกสินค้า เมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพในการคัดแยกสินค้าสูงกว่าแปดเท่า และมีความแม่นยำสูงถึง 99.99% ซึ่งมากกว่าประสิทธิภาพของแรงงานคนสามเท่า แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้มากถึง 60%

ปลดปล่อยทุกการเชื่อมต่อ! UNISOC ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อโลกปัจจุบันไปสู่ยังอนาคต

 

บริษัท: UNISOC Technologies Co., Ltd

เว็บไซต์: www.unisoc.com

ติดต่อ: Crystal Tang 唐玥颖, PR Team

อี-เมล: yueying.tang@unisoc.com

ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมจำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล จำนอง รับจำนอง จำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากที่ดิน รับจำนองขายฝาก รับจำนอง ขายฝากที่ดินจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากบ้าน รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากบ้านจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากคอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากคอนโดขายฝาก ขายฝากที่ดิน ขายฝากจำนองบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้านขายฝาก ขายฝากคอนโด ขายฝาก จำนองคอนโด รับขายฝากคอนโด จำนอง ขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์จำนอง ขายฝากทาวเฮ้าส์ จำนองขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล